Aminatou Haidar (Västsahara)

...för sin orubbliga ickevåldskamp för självständighet och rättvisa åt Västsaharas folk, trots tortyr och förföljelse

Aminatou Haidar är en framstående ickevåldsaktivist från Västsahara. Den tidigare kolonialmakten Spanien övergav det omtvistade territoriet 1975, varpå det omedelbart annekterades av Marocko. Haidars drygt 30 år långa och fredliga kamp för sitt hemlands självständighet har gett henne smeknamnet “Västsaharas Gandhi”. Hennes pondus och målmedvetenhet har gjort Haidar till en av de mest respekterade ledarna bland sahrawierna, Västsaharas ursprungsbefolkning.

Sahrawierna har upprepade gånger blivit lovade självbestämmande av såväl FN som Spanien och Marocko. Mer än 40 år har gått utan att en folkomröstning har genomförts. Det internationella samfundet har förhållit sig passivt i frågan – eller till och med stöttat den marockanska ockupationen.

Aminatou Haidar påbörjade sin aktivism som tonåring och är en av grundarna till den sahrawiska människorättsrörelsen. Hon har arrangerat demonstrationer, dokumenterat fall av tortyr och hungerstrejkat för att uppmärksamma kränkningarna av sitt folk. Haidar är ordförande för Collective of Sahrawi Human Rights Defenders (CODESA) och spelar en avgörande roll i arbetet för att öka den internationella uppmärksamheten kring den olösta konflikten om Västsahara. En konflikt som under lång tid förbisetts av FN, EU och media.

Sedan ockupationens första dagar har marockanska myndigheter försökt tysta sahrawiernas krav på självbestämmande och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Som många andra sahrawiska aktivister har Aminatou Haidar misshandlats, torterats och fängslats utan vare sig åtal eller rättegång. Hon har tillbringat fyra år i hemligt fängelse, helt isolerad från omvärlden.

Trots dödshot och trakasserier riktade mot både Haidar och hennes barn kämpar hon outtröttligt vidare för en politisk lösning på en av världens mest långvariga konflikter. Haidar försöker samtidigt övertyga yngre generationer av sahrawier om fördelarna med ickevåldsmotstånd.

Biographies

Press releases

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Marina Shupac

Eastern European Media

E-mail: marina.shupac@rightlivelihood.org
Phone: + 373 799 74 628

Mikaela Fredrikson

Multimedia & Copyright

E-mail: mikaela.fredrikson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 407 0325

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Johannes Mosskin

Swedish Media

E-mail: johannes@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 437 11 48