Bryan Stevenson (USA)

Bryan Stevenson är en ledande amerikansk medborgarrättsjurist som arbetar för att reformera landets straffrättsliga system genom att säkerställa lika rättigheter för alla. Den strukturella orättvisan påverkar framförallt icke-vita, och Stevenson har ägnat sitt liv åt att arbeta för jämlikhet och att utmana den historia av rasism som finns i USA. Hans mångåriga kamp för marginaliserade människor, inklusive dödsdömda, har banat väg för ett mer rättvist samhälle.

Stevensons arbete bygger på insikten att samhället och rättssystemet plågas av strukturell rasism, vilket är en följd av att USA:s historia av slaveri och vit maktdominans inte bearbetats. Rasismen speglas också av det faktum att USA har fler människor i fängelse än något annat land i världen, där en oproportionerligt stor andel utgörs av afroamerikaner och fattiga.

1989 grundade Stevenson den organisation som i dag bär namnet Equal Justice Initiative (EJI). Organisationen har sedan starten företrätt människor som dömts till döden. De företräder hundratals personer inom det straffrättsliga systemet varje år, och arbetet har hittills lett till frisläppande eller strafflindring för fler än 140 felaktigt dödsdömda människor. Stevenson är uttalad motståndare till dödsstraff. Han har fört mångas talan och vunnit flera fall i USA:s högsta domstol, vilket stärkt rättigheterna för människor med psykisk ohälsa samt minderåriga som dömts som vuxna i det straffrättsliga systemet. En annan viktig del i Stevensons arbete har varit att kampanja mot utdömandet av orimligt hårda straff, något som i oproportionerligt stor utsträckning drabbar fattiga och icke-vita.

Stevenson och EJI har också varit djupt engagerade i arbetet med att dokumentera den historia av slaveri, lynchningar och segregation som präglar USA. De har bland annat öppnat ett museum och en minnesplats i Montgomery, Alabama. Genom att förespråka en process för att bearbeta arvet från slaveriet och vit maktdominans där hela samhället deltar banar Stevenson väg för det amerikanska samhället att kunna läka de sår som orsakats av landets våldsamma och rasistiska historia.

Under sitt arbete med dödsdömda och marginaliserade har Stevensons medkänsla satt ljuset på varje människas inneboende värde. Som han själv skrev i sina bästsäljande memoarer ”Just Mercy” (svensk titel ”Riggad sanning”) 2014: ”Var och en av oss är mer än det värsta vi någonsin gjort.”

Citat från Bryan Stevenson:

“Det är en stor ära att få ta emot ett så prestigefyllt pris. Det både bekräftar och uppmuntrar och det kommer i en tid med mycket osäkerhet och oro kring vårt arbete för att uppnå rättvisa i USA.”

“Vi intensifierar nu arbetet med rättviseprojekt som ska hjälpa vår nation att mer uppriktigt hantera den historia av rasdiskriminering och ojämlikhet som vi har. Det här stödet kommer att hjälpa oss att komma framåt i det arbetet.”

 

Biografisk information

Född i: Milton, Delaware, USA

Född den: 14 november 1959

Utbildning: Eastern University, Harvard Law School (JD) och Harvard School

of Government (Masterexamen i Public Policy)

Biographies

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Johannes Mosskin

Swedish Media

E-mail: johannes@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 437 11 48