Davi Kopenawa / Hutukara Associação Yanomami (Brasilien)

...för deras outtröttliga och modiga arbete med att skydda Amazonas skogar och biologiska mångfald, liksom ursprungsfolkens landområden och kultur

Davi Kopenawa tillhör yanomamifolket och är en av de mest respekterade ledarna bland ursprungsfolken i Brasilien. Han har ägnat sitt liv åt att skydda yanomamis rättigheter, kultur och landområden i Amazonas. Deras mark utgör en av planetens viktigaste reservoarer för den genetiska mångfalden, men det politiska trycket för att exploatera naturresurser har lett till många landinvasioner. Våldet, skövlingen och sjukdomarna som följer utgör allvarliga hot både mot den biologiska mångfalden och ursprungsfolkens överlevnad.

Ungefär 35 000 människor tillhör yanomami, vilket är ett av de talrikaste ursprungsfolken i Brasilien. Deras landområde i Brasilien och Venezuela utgör det största regnskogsområdet i världen som bebos ett ursprungsfolk – till ytan större än Grekland.

På 1980- och 90-talet dog 20 procent av yanomamifolket inom loppet av sju år, till följd av att guldgrävare förstört byar, skjutit människor och fört med sig sjukdomar som yanomami saknade immunitet mot. Idag förvärras hotbilden återigen. Kopenawa spelar en central roll i att förena olika grupper av ursprungsfolk och motverka exploateringen från gruvindustri, ranchägare och andra aktörer som hotar deras existens. Kopenawas roll var avgörande när gränserna för yanomamifolkets landområden i Brasilien – över 96.000 kvadratkilometer – fastställdes år 1992. Hans långvariga aktivism har gett honom många fiender och Kopenawa har utsatts för upprepade dödshot.

Davi Kopenawa är medgrundare till, och ordförande för, Hutukara Yanomami Association. Organisationen bildades 2004 och förenar samt representerar olika grupper inom yanomamifolket i Brasilien. Hutukara verkar för att stärka ursprungsfolkens rättigheter i landet, men arbetar också med att bevara regnskogen. Yanomamifolkets kunskaper om hur vi kan leva på ett hållbart sätt och bevara Amazonas skogar är oerhört betydelsefulla. Inte minst mot bakgrund av de negativa effekterna av klimatförändringarna och den snabba förlusten av biologisk mångfald som sker över hela världen.

Biographies

Press releases

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Marina Shupac

Eastern European Media

E-mail: marina.shupac@rightlivelihood.org
Phone: + 373 799 74 628

Mikaela Fredrikson

Multimedia & Copyright

E-mail: mikaela.fredrikson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 407 0325

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Johannes Mosskin

Swedish Media

E-mail: johannes@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 437 11 48