Greta Thunberg (Sverige)

För att med utgångspunkt i vetenskapliga fakta inspirera till och stärka politiska krav på omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna.

Greta Thunberg är en ung klimataktivist från Sverige. Hon ger röst åt en generation som kommer att tvingas bära konsekvenserna av vår tids politiska oförmåga att stoppa klimatförändringarna. Hennes beslutsamhet att inte acceptera passiviteten inför den hotande klimatkatastrofen har inspirerat miljoner jämnåriga att höja sina röster och kräva omedelbara åtgärder.

I augusti 2018, med det svenska riksdagsvalet bara några veckor bort, såg den då 15-åriga Greta Thunberg med desperation hur politikerna saknade strategier för att stoppa klimatförändringarna – om de ens brydde sig om frågan. Medveten om att livet idag och det för kommande generationer är beroende av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer, tog Thunberg saken i egna händer. Hon påbörjade en ”skolstrejk för klimatet” utanför riksdagen.

Initiativet fick stor uppmärksamhet både på nätet och i media. Unga aktivister anslöt sig till Thunberg utanför riksdagen, eller organiserade skolstrejker på andra platser. Rörelsen #FridaysForFuture föddes och miljoner människor – både unga och gamla – har begett sig ut på gatorna för klimatet sedan dess. Thunberg personifierar idén om att alla har makt att åstadkomma förändring. Hennes exempel har inspirerat och stärkt människor från alla samhällsskikt att kräva politisk handling.

Thunberg vill påskynda åtgärderna mot klimatförändringarna. Hon drivs av en vetenskaplig förståelse för klimatkrisen, samt politikens och samhällets otillräckliga försök att lösa den.

Thunberg fortsätter att outtröttligt förmedla sitt budskap: acceptera fakta, inse det akuta läget och agera därefter. Hon talar vid internationella konferenser, träffar världens ledare och ger vägledning till en växande global rörelse.

Många människor före Thunberg har försökt förmedla behovet av akuta klimatåtgärder. Ingen har varit mer framgångsrik. Hennes raka och kompromisslösa sätt att tala till makthavare har gett eko över hela världen. Greta Thunberg har inte bara lyckats bereda plats för klimatfrågorna på tidningarnas löpsedlar, utan även i människors medvetande.

Biographies

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Johannes Mosskin

Swedish Media

E-mail: johannes@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 437 11 48