Guo Jianmei (Kina)

...för hennes banbrytande och ihärdiga arbete med att säkra kvinnors rättigheter i Kina

Guo Jianmei är en av Kinas mest framstående advokater med fokus på kvinnors rättigheter. Under sin karriär har hon givit tusentals utsatta kvinnor juridiskt stöd. Guo arbetar metodiskt med att uppmärksamma könsdiskriminering inom rättsväsendet och medverkar till att öka genusmedvetenheten i Kina, ett land med cirka 650 miljoner kvinnor.

Guo Jianmei har grundat och lett flera organisationer som verkar för att skydda kvinnors rättigheter. Hon har framgångsrikt introducerat konceptet med att erbjuda juridiska tjänster pro bono till marginaliserade personer i sitt hemland. Sedan 1995 har hon och hennes medarbetare erbjudit kostnadsfri juridisk rådgivning till mer än 120 000 kvinnor över hela Kina. De har varit involverade i fler än 4 000 rättsprocesser med syfte att främja kvinnors rättigheter och öka jämställdheten.

Guo Jianmeis arbete bidrar till att kvinnors rättigheter uppmärksammas i Kina, ett land där en av fyra gifta kvinnor upplevt någon form av våld i hemmet och könsdiskriminering på arbetsplatsen är mycket omfattande. Guo vägleder kvinnor genom rättsprocesser och bedriver påverkansarbete på nationell nivå i frågor som rör orättvisa löner, sexuella trakasserier, anställningsavtal som förbjuder graviditeter och påtvingad förtidspensionering utan kompensation.

På landsbygden i Kina, där patriarkala föreställningar fortfarande är djupt rotade, ger Guo rättsligt stöd till kvinnor som nekats landrättigheter. År 2005 skapade hon China Public Interest Lawyers Network, ett nätverk som består av mer än 600 advokater som arbetar ideellt med ärenden också i mer avlägsna regioner i Kina. Tillsammans med kollegor har Guo också producerat ett stort antal juridiska rapporter som lett till viktiga reformer av lagar och förordningar.

I tider av krympande handlingsutrymme för civilsamhället i Kina visar Guo Jianmei stort mod och uppfinningsrikedom. Hennes arbete fortsätter att positivt påverka miljoner kinesiska kvinnors liv.

Biographies

Press releases

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Marina Shupac

Eastern European Media

E-mail: marina.shupac@rightlivelihood.org
Phone: + 373 799 74 628

Mikaela Fredrikson

Multimedia & Copyright

E-mail: mikaela.fredrikson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 407 0325

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Johannes Mosskin

Swedish Media

E-mail: johannes@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 437 11 48