Lottie Cunningham Wren (Nicaragua)

Lottie Cunningham Wren är jurist och tillhör urfolksgruppen Miskito. Hon försvarar nicaraguanska urfolks lagliga rätt till mark och naturresurser och hennes insatser har varit viktiga för att stärka urfolkens juridiska skydd. Cunningham drog igång processen för att fastslå gränser och formella ägandebevis för ursprungsfolkens marker i Nicaragua. Hon har också kämpat för att mänskliga rättigheter för urfolk och människor med rötter i Afrika ska respekteras, och för bättre skydd mot beväpnade nybyggare.

Urfolkssamhällen runt om i världen – men särskilt i Latinamerika – står inför en mängd olika hot. Allt från konfiskering av mark och exploatering av deras naturresurser till våld som hotar deras existens. I Nicaragua trakasseras en majoritet av de samhällen som befolkas av urfolk och personer med afrikanskt påbrå av beväpnade nybyggare som tar över deras mark för djuruppfödning och skogsavverkning. Samtidigt trycks urfolken bort från sina byar och odlingsmarker. Statens stöd till utvinningsindustrin bidrar till att livsviktiga naturresurser, som dricksvattenkällor, ofta förstörs.

Genom att använda en kombination av internationell och nationell rätt har Cunningham säkrat landrättigheter för Nicaraguas urfolk. Hon har utvecklat banbrytande strategier för urfolkssamhällen att erhålla formella bevis på äganderätten för sina marker som framgångsrikt använts runt om i världen. Cunningham har också visat hur avgörande det är att skydda urfolks landområden för att skydda lokala ekosystem. Hon har varit central i mobiliseringen mot den planerade Nicaragua Interoceanic Grand Canal, ett av Kina finansierat statligt projekt för att binda samman Atlanten med Stilla havet. Om den färdigställs skulle kanalen skära rakt igenom urfolkens marker, tvinga bort människor från deras land och förstöra ekosystem som är centrala för deras överlevnad.

Cunningham också bidragit till att stora framsteg tagits för kvinnors rättigheter bland urfolken, bland annat genom att etablera program för att minska våld i hemmet och försöka skapa plats för kvinnor i beslutsfattande organ. Hon utbildar även ungdomar i hur de kan försvara sina mänskliga rättigheter, och rapportera kränkningar av dessa.

Trots hot och trakasserier står Cunningham fast i sitt orubbliga arbete med att ge kraft åt urfolkssamhällen och skydda dem mot de yttre krafter som exploaterar deras mark.

Citat av Lottie Cunningham Wren:

“Jag är djupt tacksam för Right Livelihood-priset och vill framföra mitt uppriktiga tack för erkännandet av mitt folk, mitt team och mig för den kamp vi för. Jag accepterar ödmjukt priset å alla de urfolks vägnar som lever längs den karibiska kusten i Nicaragua, men också för de som fått offra livet för sitt försvar av sin mark och Moder jord. Priset bidrar till att göra vår kamp synlig i en avgörande tid, när vi står inför en humanitär kris och Nicaragua som helhet befinner sig i en av de djupaste människorättskriserna i sin historia.”

 

Biografisk information

Född i: Bilwaskarma, en Miskito-by vid Rio Coco på Nicaraguas atlantkust

Född den: 29 september 1959

Utbildning: Central America University, Managua (JD, 1994)

Biographies

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Sydney Nelson

Swedish Media

E-mail: sydney.nelson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)73 043 13 01