2021 års Right Livelihood-pristagare mobiliserar mot våld och klimatförändringar

Press releases 29.09.2021

2021 års Right Livelihood-pristagare stärker kvinnors och flickors rättigheter, skyddet för miljön och urfolks rättigheter genom att mobilisera människor på gräsrotsnivå. De fyra pristagarna kommer från Indien, Kanada, Kamerun samt Ryssland.

– Årets Right Livelihood-pristagare visar att hållbar förändring bygger på att människor går samman. I kampen mot en allt värre klimatkris, mäktiga företagsintressen samt terrorism tydliggör de att solidaritet och engagemang är nyckeln till en bättre framtid för oss alla, säger Ole von Uexkull, vd för Right Livelihood.

En internationell jury har utsett fyra pristagare som får en miljon kronor vardera:

Marthe Wandou (Kamerun) “för skapandet av en modell för skydd av barns rättigheter, trots terrorism och könsbaserat våld, som bygger på det lokala samhällets delaktighet.”

Vladimir Slivjak (Ryssland) “för sin kamp för att skydda miljön och sitt arbete med att väcka motstånd mot kol- och kärnkraftsindustrin i Ryssland.”

Freda Huson (tillhör urfolket Wet’suwet’en, Kanada) “för sin orädda kamp för urfolks rätt till sin kultur, samt försvarandet av deras marker mot fossila infrastrukturprojekt.”

Legal Initiative for Forest and Environment (Indien) “för sitt innovativa juridiska arbete som hjälper lokala samhällen att skydda sina resurser och stärker miljöskyddet i Indien.”

– 2021 års Right Livelihood-pristagare visar på enastående sätt vad ett aktivt civilsamhälle kan uppnå. Dessa gräsrotsaktivister mobiliserar människor för att kräva sina rättigheter och skapa hållbar förändring där regeringar misslyckas, säger von Uexkull.

Marthe Wandou är den första personen från Kamerun som tar emot ett Right Livelihood-pris.

Årets pristagare tillkännagavs vid en presskonferens på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Utöver prispengarna erbjuder Right Livelihood mottagarna långvarigt stöd för att stärka och skapa uppmärksamhet kring pristagarnas arbete. För årets pris var rekordmånga nominerade: 206 kandidater från 89 länder.

Pristagarna kommer att hyllas vid en prisutdelning på Cirkus i Stockholm den 1 december. Biljetterna släpps i oktober.

 

Du hittar mer information om pristagarna på svenska, inklusive citat, nedan. Längre biografier över pristagarna på engelska finns här.

Foton och filmer på pristagarna kan laddas ner här.

Right Livelihood har en ny logga som du hittar här.

Mer information om Right Livelihood finns nedan.

 

För intervjuer och ytterligare information, kontakta:

Johannes Mosskin, pressansvarig: johannes@rightlivelihood.org, +46 70 437 11 48

 

Korta biografier över 2021 års pristagare

Marthe Wandou (Kamerun)

Juristen Marthe Wandou är en kvinnorätts- och fredsaktivist från Kamerun. Sedan 1990-talet har hon arbetat med att förebygga och bekämpa sexuellt våld mot barn, i synnerhet flickor, samt tagit hand om överlevare av sexuellt våld. Genom sin organisation Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA), som hon grundade 1998, har Wandou gett holistiskt stöd till flickors välmående genom utbildning, psykosocial vård och juridisk rådgivning.

Genom att involvera föräldrar, barn och lokala ledare mobiliserar ALDEPA det lokala samhället.  Hittills har organisationen gett stöd till fler än 50 000 flickor. De har bland annat bidragit till att gradvis minska antalet barnäktenskap samt förbättra barns tillgång till utbildning. ALDEPA genomför kapacitetsstärkande insatser riktade till barn och utbildar barnrättsaktivister. Organisationen har också bistått familjer i juridiska processer för att förövare av våldtäkter, bortföranden och våld ska ställas inför rätta.

Wandou lägger stor vikt vid behovet av psykosocialt stöd för att brottsoffer ska kunna återhämta sig från trauman. Detta stöd är enligt Wandou centralt vid återintegrering av personer som överlevt sexuellt våld och kidnappning, något hon oförtrutet visat i sitt arbete med flyktingar och internflyktingar som har påverkats av extremistgruppen Boko Harams våldsbrott i den norra delen av Kamerun.

Wandou verkar i en kontext som präglas av extremistiskt våld och en del skadliga traditioner. Trots det har hon klivit fram som en modig ledare som bekämpar sexuellt våld och stärker flickors och kvinnors rättigheter i Kamerun och området runt Tchadsjön.

Biografi:

Född i: Kaélé, Kamerun
Födelsedatum: 15 oktober 1963
Utbildning: University of Yaoundé (examen i civilrätt), Catholic University of Central Africa (Masterexamen i projektledning), University of Antwerp, Belgien (genusstudier)
Hemsida: aldepa-cameroun.org

Citat av Marthe Wandou

“Right Livelihood-priset ger oss mod att fortsätta vårt arbete. Det kommer att ge oss ökad synlighet och locka fler personer att bli en del av vår kamp för att stötta överlevare och stärka kvinnors och barns rättigheter.”

 

Vladimir Slivjak (Ryssland)

Vladimir Slivjak är en av Rysslands mest engagerade och kunniga miljökämpar. Under decennier har han har gått i bräschen för framgångsrika gräsrotskampanjer mot miljöskadliga aktiviteter. Han har satt stopp för projekt relaterade till utvinning av fossila bränslen, användning av kärnkraft och kolkraft, och import av radioaktivt avfall från utlandet.

Som medgrundare och en av två ordföranden för Ecodefense, en av Rysslands ledande miljöorganisationer, har Slivjak gjort omfattande insatser för att minska miljörisker, mildra klimatkrisen och lyfta fram förnybar energi i Ryssland.

Under Slivjaks ledning blev Ecodefense den första miljöorganisationen i Ryssland att starta en kampanj mot kol 2013. Det gav i sin tur kraft till lokala samhällen som led av påverkan från kolbrytning. Genom att sprida information och länka samman rörelser runt om i Ryssland växte protesterna mot kol snabbt i olika delar av landet.

Slivjak har också motarbetat Rysslands satsningar på kärnkraft i in- och utlandet. Hans framgångar visar att även i auktoritära länder som Ryssland kan gräsrotsaktivism effektivt motverka storskaliga projekt som har regeringens stöd.

Under senare år har Slivjak och Ecodefense förföljts av de ryska myndigheterna för sitt arbete. Men Slivjak har hållit ut, stärkt av den ökande påverkan som unga klimataktivister visat prov på. Tillsammans med dem kämpar han vidare för en mer hållbar framtid för Ryssland och världen i stort.

Biografi:

Född i: Kaliningrad, Ryssland (dåvarande Sovjetunionen)
Födelsedatum: 30 juli 1973
Hemsida: ecodefense.ru

Citat av Vladimir Slivjak

“Jag har tillbringat hela mitt liv i miljörörelsen och det är verkligen en stor ära för mig att få en utmärkelse som denna. Right Livelihood-priset innebär mer resurser till det miljö- och människorättsarbete som min organisation leder.”

 

Freda Huson (Wet’suwet’en Nation, Kanada)

Freda Huson är en kvinnlig ledare (Dzeke ze’) för Wet’suwet’en, ett urfolk i Kanada. Hon är en tongivande förespråkare för urfolks rätt att få tillbaka kontrollen över sina landområden, vilket inkluderar bestämmanderätt över infrastrukturprojekt som pipelines genom deras territorier.

I vuxen ålder insåg Huson betydelsen av att få leva på sina förfäders mark, och 2010 flyttade hon in i en timmerstuga på sitt folks land i Talbeetskwa, längs Moricefloden i British Columbia. Sedan dess har hon fungerat som koordinator för Unist’ot’en, ett läger som numera omfattar ett center för människor som vill återfå kontakten med/till sitt land, och läka från det koloniala traumat.

Unist’ot’en blev en samlingsplats för de människor som protesterade mot byggandet av rörledningen Coastal GasLink som ska transportera skiffergas tvärs över British Columbia. Under 2020 genomförde kanadensiska myndigheter en våldsam razzia mot en vägkontroll som uppförts utanför lägret. Myndigheternas angrepp ledde till landsomfattande protester. Husons arbete har försenat arbetet med Coastal GasLink med flera år, men den fortsätter ändå att byggas.

Husons holistiska arbete med att stärka urfolks kultur och kräva tillbaka deras landområden och rättigheter står i skarp kontrast mot de fruktansvärda brott som begåtts mot urfolk i Kanada, vilka nu synliggörs allt mer. Huson har hjälpt till att återuppliva människors kulturella identitet genom att stärka bandet mellan dem och deras landområden.

Biografi

Född i: Smithers, British Columbia, Kanada
Födelsedatum: 24 maj 1964
Utbildning: Examen i företagsadministration
Hemsida: unistoten.camp

Citat av Freda Huson

“Att ta hand om naturen som vi är beroende av för vår överlevnad är något vi i vår kultur får lära oss från barnsben. För mitt folk innebär Right Livelihood-priset att vi får ytterligare kraft att gå samman med andra runt om i världen som har samma mål som vi: att skydda markerna, skydda miljön och se till att människor behandlas rättvist.”

 

Legal Initiative for Forest and Environment (Indien)

Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE) är en organisation som arbetar med miljöskydd i Indien, genom en innovativ användning av juridik och rättsprocesser. LIFE arbetar med lokala samhällen genom en gräsrotsmodell: organisationen erbjuder juridiskt stöd till ofta utsatta grupper och bistår dem i kampen emot mäktiga intressen. Därigenom kan fiskare, bönder och bybor påverka beslutsfattandet. Samtidigt bidrar organisationens arbete till att stärka institutioner och förändra lagar.

LIFE grundades 2005 av advokaterna Ritwick Dutta och Rahul Choudhary som ansåg att bristen på rättsliga prövningar av tvister med koppling till miljön var omfattande. I dag har organisationen några av Indiens främsta jurister som driver rättsprocesser i allmänhetens intresse. LIFE har hjälpt lokala samhällen att kämpa mot några av Indiens mest betydande miljöhot, däribland avskogning och miljöfarliga infrastrukturprojekt.

LIFE har bidragit till att industrier som smutsar ner får betala för de skador de orsakar miljön och på människors hälsa. En av LIFE:s tidiga framgångar var ett rättsfall mot det brittiska gruvföretaget Vedanta i delstaten Odisha. Indiens högsta domstol dömde att Vedantas planerade bauxitgruva inte fick tillstånd utan det lokala samhällets samtycke. Domen kom att bli prejudicerande.

Sedan dess har LIFE fortsatt att protestera mot mäktiga intressen som skadar naturen och hotar människors hälsa. De arbetar oförtrutet med att säkra bättre miljöskydd och bättre levnadsvillkor för lokala samhällen runt om Indien.

Information

Huvudkontor: New Delhi, Indien
Grundades: 2005
Hemsida: thelifeindia.org.in

Citat av LIFE:s grundare Ritwick Dutta

“Vi är så glada över att få ta emot Right Livelihood-priset. Det här är vårt första internationella pris och det betyder mycket både för oss och de lokala grupper över hela Indien som vi arbetar med. Priset kommer att stärka oss i vårt arbete och ge fler människor kraft att skydda naturen och marken de lever av.”

 

Om Right Livelihood

Right Livelihood är en stiftelse som sedan 1980 kämpar för fred, rättvisa och hållbarhet. Varje år delas Right Livelihood-priset ut för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld. Hittills har 186 pristagare från 73 länder mottagit utmärkelsen.

Right Livelihoods arbete går bortom att dela ut priser. De erbjuder alla pristagare långvarigt stöd och särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas. Right Livelihood ser till att pristagarnas arbete uppmärksammas världen över och bygger handlingskraftiga nätverk som leder förändring på global nivå.

Right Livelihood har sitt huvudkontor i Stockholm samt lokalkontor i Genève och Zürich. Stiftelsen har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Sydney Nelson

Swedish Media

E-mail: sydney.nelson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)73 043 13 01