Greta Thunberg's video message at the Right Livelihood Award Presentation in 2019. (Photo: Stina Stjernkvist/TT)

Right Livelihood-priset: En miljon kronor till Greta Thunbergs nya stiftelse

I december hyllades Greta Thunberg som en av 2019 års Right Livelihood-pristagare vid en gala i Stockholm. Idag kan Right Livelihood-stiftelsen berätta att prispengarna på en miljon kronor utgör grundplåten som använts för att etablera stiftelsen The Greta Thunberg Foundation. Syftet med Thunbergs nya allmännyttiga och icke-vinstdrivande stiftelse är att främja ekologisk och social hållbarhet, liksom mental hälsa.

– Det är väldigt glädjande att prispengarna från Right Livelihood-priset möjliggjort grundandet av stiftelsen The Greta Thunberg Foundation. Med Right Livelihood-priset följer, utöver en miljon kronor, även långvarigt stöd. Vi lovar att bidra på alla sätt vi kan för att stötta Thunberg och hennes nya stiftelse i kampen för ekologisk och social hållbarhet, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen.

Greta Thunberg’s video message at the Right Livelihood Award Presentation in 2019. (Photo: Stina Stjernkvist/TT)

I slutet av januari berättade Greta Thunberg, genom ett inlägg på Instagram, att hon grundat en ny stiftelse. För att kunna grunda en stiftelse i Sverige krävs egendom. Thunberg presenterade därför sin idé för Right Livelihood-stiftelsen redan i slutet av 2019 och kort efteråt överfördes Thunbergs prispengar, en miljon kronor, för att möjliggöra grundandet av The Greta Thunberg Foundation. Den nya stiftelsen kommer använda pengarna från Right Livelihood-priset för välgörande ändamål.

– Det krävs såväl akuta som långvariga insatser för att stoppa klimatförändringarna och skapa samhällen som är hållbara ur flera perspektiv. Mental ohälsa är ett växande problem runt om i världen, som ofta förbises. Vi är övertygade om att Thunbergs nya stiftelse kan göra stor nytta och bidra till nödvändig förändring, säger Ole von Uexkull.

The Greta Thunberg Foundation har skapats för att kunna kanalisera donationer, prispengar och andra inkomster vidare till välgörande ändamål på ett transparent sätt. Stiftelsen är ännu under uppbyggnad, och Thunberg kommer att berätta mer om verksamheten så snart tiden är mogen.

Greta Thunberg fick Right Livelihood-priset 2019 ”för att med utgångspunkt i vetenskapliga fakta inspirera till och stärka politiska krav på omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johannes Mosskin, Public Relations Advisor: johannes@rightlivelihood.org, 070-437 11 48

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Marina Shupac

Eastern European Media

E-mail: marina.shupac@rightlivelihood.org
Phone: + 373 799 74 628

Mikaela Fredrikson

Multimedia & Copyright

E-mail: mikaela.fredrikson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 407 0325

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Johannes Mosskin

Swedish Media

E-mail: johannes@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)70 437 11 48