Riksdagens talman vill porta Right Livelihood-priset

Under drygt 30 år har Right Livelihood-priset, det ”AlternativaNobelpriset”, delats ut i riksdagen. Trots starkt stöd från ett stort antalriksdagsledamöter som representerar sju partier har talman UrbanAhlin meddelat att prisutdelningen inte längre kan äga rum iriksdagen. Orsaken sägs vara att lokalerna behövs till detparlamentariska arbetet istället – trots att salen där prisutdelningenbrukar äga rum står tom största delen av tiden.

– Många pristagare verkar för demokrati och mänskliga rättigheter med sinaegna liv som insats. Att motta Right Livelihood-priset i Sveriges riksdaginnebär ett viktigt erkännande som förbättrar pristagarnas säkerhet och gerdem ökade möjligheter att bidra till förändring.

Om ceremonin inte längrekan hållas i riksdagen innebär det en drastisk försämring av det stöd Sverigeenkelt kan ge några av världens viktigaste samhällsförändrare, säger Ole vonUexkull, chef för Right Livelihood Award Stiftelsen.Right Livelihood-priset har delats ut i Sveriges riksdag sedan 1985 påinbjudan av Sällskapet för Right Livelihood Award i riksdagen (SÄRLA), enförening med brett stöd av riksdagsledamöter från sju riksdagspartier. Prisetgrundades för att hedra och stödja de som erbjuder praktiska ochexemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför.

Hittills har 162 personer och organisationer som arbetar för hållbarutveckling, demokrati, mänskliga rättigheter och fred från 67 olika ländererhållit priset, däribland Denis Mukwege, Astrid Lindgren och WangariMaathai.

– Ceremonin i riksdagen skapar naturliga kontakter mellan Sveriges folkvaldaoch några av världens viktigaste samhällsförändrare. Riksdagsledamöter frånalla etablerade partier har gång på gång framfört hur givande det är för dem ideras arbete att möta Right Livelihood-pristagarna och ta del av deraskunskaper. Det vore väldigt olyckligt om talmannen stängde dörren till dettaunika utbyte efter 30 år, säger Ole von Uexkull.

Som skäl för beslutet anger talman Urban Ahlin att det råder platsbrist iriksdagen och att det därför pågår en översyn av reglerna för upplåtande avlokaler. Denna översyn ska redovisas senast den 31 augusti i år och är ännuinte slutförd.

– Det är anmärkningsvärt att talmannen förekommer de eventuellaförändringar som översynen kan komma att medföra. Påståendet att detråder platsbrist i riksdagen är också märkligt, den information som vi har fåttfrån riksdagsförvaltningen visar att lokalerna där prisutdelningen äger rumstår tomma nästan 90 procent av tiden, säger Ole von Uexkull.

SÄRLA har skrivit till riksdagsstyrelsen och argumenterat för att RightLivelihood-priset även i fortsättningen ska få delas ut i riksdagen på SÄRLAsRinbjudan. Tidigare skrivelser har ignorerats av talmannen som valt att inte föra upp frågan på dagordningen. Riksdagsstyrelsens nästa möte äger rum den 8 juni.Se inslag i SVT där Eva-Lena Jansson (S), ordförande i SÄRLA, kritiserar talmannens beslut.

Media contacts

Emoke Bebiak

English, French & International Media

E-mail: emoke.bebiak@rightlivelihood.org
Phone: +41 (0)78 333 84 84

Nayla Azzinnari

Spanish Media

E-mail: nayla@rightlivelihood.org
Phone: +54 9 11 5460 9860

Nina Tesenfitz

German Media

E-mail: presse@rightlivelihood.org
Phone: +49 (0)170 5763 663

Sydney Nelson

Swedish Media

E-mail: sydney.nelson@rightlivelihood.org
Phone: +46 (0)73 043 13 01