Marthe Wandou

Awarded 2021

Kamerun

För skapandet av en modell för skydd av barns rättigheter, trots terrorism och könsbaserat våld, som bygger på det lokala samhällets delaktighet.

Juristen Marthe Wandou är en kvinnorätts- och fredsaktivist från Kamerun. Sedan 1990-talet har hon arbetat med att förebygga och bekämpa sexuellt våld mot barn, i synnerhet flickor, samt tagit hand om överlevare av sexuellt våld. Genom sin organisation Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA), som hon grundade 1998, har Wandou gett holistiskt stöd till flickors välmående genom utbildning, psykosocial vård och juridisk rådgivning.

Genom att involvera föräldrar, barn och lokala ledare mobiliserar ALDEPA det lokala samhället. Hittills har organisationen gett stöd till fler än 50 000 flickor. De har bland annat bidragit till att gradvis minska antalet barnäktenskap samt förbättra barns tillgång till utbildning. ALDEPA genomför kapacitetsstärkande insatser riktade till barn och utbildar barnrättsaktivister. Organisationen har också bistått familjer i juridiska processer för att förövare av våldtäkter, bortföranden och våld ska ställas inför rätta.

Wandou lägger stor vikt vid behovet av psykosocialt stöd för att brottsoffer ska kunna återhämta sig från trauman. Detta stöd är enligt Wandou centralt vid återintegrering av personer som överlevt sexuellt våld och kidnappning, något hon oförtrutet visat i sitt arbete med flyktingar och internflyktingar som har påverkats av extremistgruppen Boko Harams våldsbrott i den norra delen av Kamerun.

Wandou verkar i en kontext som präglas av extremistiskt våld och en del skadliga traditioner. Trots det har hon klivit fram som en modig ledare som bekämpar sexuellt våld och stärker flickors och kvinnors rättigheter i Kamerun och området runt Tchadsjön.

Right Livelihood-priset ger oss mod att fortsätta vårt arbete.

Marthe Wandou, pristagare 2021
Laureate news
Culture and Education