2021-12-01 Gamla stan, Stockholm Right Livelihood Foundation Vladimir Slivyak Foto: Emma-Sofia Olsson

Vladimir Slivjak

Awarded 2021

Ryssland

För sin kamp för att skydda miljön och sitt arbete med att väcka motstånd mot kol- och kärnkraftsindustrin i Ryssland.

Vladimir Slivjak är en av Rysslands mest engagerade och kunniga miljökämpar. Under decennier har han har gått i bräschen för framgångsrika gräsrotskampanjer mot miljöskadliga aktiviteter. Han har satt stopp för projekt relaterade till utvinning av fossila bränslen, användning av kärnkraft och kolkraft, och import av radioaktivt avfall från utlandet.

Som medgrundare och en av två ordföranden för Ecodefense, en av Rysslands ledande miljöorganisationer, har Slivjak gjort omfattande insatser för att minska miljörisker, mildra klimatkrisen och lyfta fram förnybar energi i Ryssland.

Under Slivjaks ledning blev Ecodefense den första miljöorganisationen i Ryssland att starta en kampanj mot kol 2013. Det gav i sin tur kraft till lokala samhällen som led av påverkan från kolbrytning. Genom att sprida information och länka samman rörelser runt om i Ryssland växte protesterna mot kol snabbt i olika delar av landet.

Slivjak har också motarbetat Rysslands satsningar på kärnkraft i in- och utlandet. Hans framgångar visar att även i auktoritära länder som Ryssland kan gräsrotsaktivism effektivt motverka storskaliga projekt som har regeringens stöd.

Under senare år har Slivjak och Ecodefense förföljts av de ryska myndigheterna för sitt arbete. Men Slivjak har hållit ut, stärkt av den ökande påverkan som unga klimataktivister visat prov på. Tillsammans med dem kämpar han vidare för en mer hållbar framtid för Ryssland och världen i stort.

Right Livelihood-priset innebär mer resurser till det miljö- och människorättsarbete som min organisation leder.

Vladimir Slivjak, pristagare 2021
Laureate news
Culture and Education