Om oss

2017 års pristagare Yetnebersh Nigussie delar ut priset till Aminatou Haidar under Right Livelihood-galan på Cirkus i Stockholm 2019, credit: Stina Stjernkvist.
2015 års pristagare Kasha Jacqueline Nabagesera tar emot priset i svenska riksdagen, credit: Right Livelihood.

Right Livelihood kämpar för fred, rättvisa och hållbarhet sedan 1980.

Varje år delar vi ut Right Livelihood-priset för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld. Genom pristagarna har vi byggt starka och handlingskraftiga nätverk runt om i världen och tillsammans får vi kraft att skapa verklig och hållbar förändring. Hittills har 190 personer och organisationer från 74 länder tilldelats Right Livelihood-priset.

Right Livelihood grundades för mer än 40 år sedan efter att Nobelstiftelsen avfärdat ett förslag att om att inrätta två nya priser med syfte att uppmärksamma personer som kämpar för social rättvisa respektive miljöskydd.

Idag går vårt arbete bortom att dela ut ett pris. Vi erbjuder alla pristagare långvarigt stöd. Särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas. Vi sammanför också pristagarna med akademiska institutioner samt ser till att det modiga arbetet och alla viktiga idéer uppmärksammas världen över.

Vi tror fullt och fast på att hållbar förändring kräver samarbete och en mångfald av angreppssätt. Right Livelihoods bidrag är att bygga och stötta det växande community bestående av modiga människor som leder förändring. Och knyta samman dem alla och deras lösningar på en global nivå.

1979

Jakob von Uexkull vänder sig till Nobelstiftelsen och erbjuder sig att bekosta två nya Nobelpris. När Nobelstiftelsen avböjer hans erbjudande väljer han att grunda Right Livelihood-priset.

Läs mer

1980

Right Livelihood-priset delas ut för första gången i Stockholm.

1982

Right Livelihoods första logotyp skapas av Gro Isali Faye Stjerneham.

1985

Right Livelihood-priset delas ut i Sveriges riksdag för första gången.

1987

Vårt första kontor öppnas i the School of Peace Studies vid University of Bradford i England. Paul Ekins blir ny chef.

1989

Right Livelihood-stiftelsen, som delar ut priset, etableras i Sverige.

1990

En majoritet av de då sammanlagt 45 personer och organisationer som tilldelats priset samlas för en konferens som markerar Right Livelihoods 10-årsjubileum. Nedrustning, fred och ekologisk hållbarhet är några av de frågor som diskuteras under konferensen, som hålls i Genova, Italien.

1991

Right Livelihoods kontor flyttar till Stockholm, och för första gången rekryteras en heltidsanställd medarbetare.

1995

Omkring 30 pristagare samlas för en konferens i Köln, Tyskland, som markerar Right Livelihoods 15-årsjubileum. Temat som diskuteras är “New Alliances - New Paths to Development”.

1999

Right Livelihood fyller 20 år och 58 pristagare träffas under en konferens i Salzburg, Österrike, för att diskutera hur pristagarna kan samarbeta närmare framöver.

2003

Det totala antalet pristagare överstiger nu 100.

Läs mer

2005

Omkring 60 pristagare samlas i Salzburg, Österrike för en konferens som markerar Right Livelihoods 25-årsjubileum. Mötet resulterar i 20 upprop som rör ett brett spektrum av sakfrågor.

2006

Ole von Uexkull tillträder som Right Livelihoods chef.

2007

En stöd-stiftelse etableras i Schweiz med syfte att stärka kännedomen om pristagarna i landet, samt att samla in pengar till Right Livelihoods arbete.

2008

Den första Right Livelihood-föreläsningen arrangeras på Zürichs universitet. Sedan dess håller en av de nya pristagarna varje år en föreläsning på universitetet.

2009

Right Livelihood College etableras på initiativ av 1982-års pristagare Anwar Fazal från Malaysia.

Läs mer

2010

Över 70 pristagare deltar i en konferens i Bonn, Tyskland, under temat “Ta tillbaka vår framtid”. Konferensen markerar Right Livelihoods 30-årsjubileum.

2011

Vårt skyddsprogram etableras med syfte att öka säkerheten och tryggheten för pristagare som lever under hot.

Läs mer

2013

Vår första regionala konferens hålls i Bogotá, Colombia. Pristagare från Latinamerika och Karibien deltar. Under de kommande fem åren arrangeras regionala konferenser för pristagare även i Kairo (Egypten) Mumbai (Indien), Genève (Schweiz) och Santa Cruz (USA).

2015

Right Livelihoods grundare Jakob von Uexkull drar sig tillbaka från stiftelsens styrelse.

2015

Vi öppnar kontor i Genève, Schweiz.

2015

Vårt svenska huvudkontor flyttar till Right Livelihood-huset i Gamla Enskede, Stockholm.

2016

Efter 30 år i Sveriges riksdag flyttar prisutdelningen in på Vasamuseet i Stockholm, som blir nytt hem för priset under tre år.

2018

Right Livelihood får konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Därigenom kan vi stärka pristagarnas påverkansarbete inom FN.

Läs mer

2019

Right Livelihood fyller 40 år. Priset delas ut vid en stor gala på Cirkus i Stockholm.

Läs mer

2020

Strax innan Covid-19 pandemin bryter ut firar vi 40-årsjubileum genom att arrangera en konferens i Bangkok, Thailand, under temat “Education for Right Livelihood to Inspire Change”.

2020

Prisutdelningen skräddarsys för en online-publik och sänds live från Stockholm.